Sportfiske

Från att ha varit ett sätt att få föda har fiske till stor del övergått att bli en aktivitet för rekreation och underhållning. Sportfiske är enormt populärt runt om i världen och utmärks av att man sällan sparar fisken man har fångat in utan istället släpper tillbaka den i vattnet. Det är alltså inte själva maten och köttet från fisken man är ute efter när man fiskar. Det finns dock dokument från det medeltida England som visar att sportfiske pågick i viss utsträckning redan då. Dokumentet var en essä som beskrev hur man skulle bära sig åt för att lyckas med sitt fiske.

Sportfiske är vanligt i många länder runt om i världen men har på senare tid blivit lite av en så kallad överklassport eftersom utrustningen är dyr och eftersom de allra häftigaste fiskarna finns på platser dit det är väldigt dyrt att åka. Är man svensk och vill fånga spektakulära fiskar räcker det dock med att man besöker grannlandet Norge. Där kan man fånga bland annat hälleflundra, torsk och många andra fiskar. Östersjön har på grund av miljöförstöringen tappat mycket av dess tidigare rika fiskeliv och torsken i vattnet var ett tag nära att helt dö ut. Den är dock numera på väg tillbaka.

Det allra vanligaste när man ägnar sig åt sportfiske är att man använder ett så kallat kastspö med ett drag som bete. Betet fästs längst ut på linan och kastas sedan ut så långt som möjligt i vattnet. Sedan drar man det tillbaka genom att snurra på en vev på spöet. Har man tur biter då en fisk i betet under vägen tillbaka till spöet. Det krävs dock mycket träning och kännedom om hur man på bästa sätt ska göra för att fånga fisken. Man behöver bland annat veta var fisken brukar stå och hur man bör dra in betet på bästa sätt.