Kommersiellt fiske

Den sorts fisk som de allra flesta konsumerar är den som fångas in eller uppföds på kommersiell väg och det är den fisken man ofta hittar i frysdisken i mataffären. Själva uttrycket kommersiellt fiske har med tiden fått en ganska så negativ klang i och med att det finns stora problem inom fiskenäringen runt om i världen. Det beror dock inte bara på att vattnen fiskas ur, det största problemet är den globala uppvärmningen och miljöförstöringen som förstör fiskarnas naturliga habitat och levnadsmiljö.

De som sysslar med fiske på kommersiell väg, så kallade yrkesfiskare, jobbar ofta under relativt extrema förhållanden långt ute på havet. Fiskarna fångar nästan alla ätbara undervattensdjur som lax, tonfisk, räkor och musslor. Dessa säljs sedan till olika återförsäljare beroende på vad den enskilda återförsäljaren är intresserad av att sälja. Det kommersiella fisket är idag extremt effektivt vilket är både bra och dåligt. För de som jobbar inom fiske är det förstås skönt att få en stor fångst, men i längden leder det till att fiskarna i vattnet blir färre och färre. Ibland måste man därför införa fiskeförbud i vissa vatten eller på visst fiske för att förhindra att vissa fiskarter helt försvinner. Detta brukar dock vara svårt att kontrollera och det sker väldigt mycket tjuvfiske runt om i världen.

Det är sällan yrkesfiskare använder vanliga sportfiskemetoder som kastspö eller mete. De använder sig istället ofta av nät eller så kallad trolling där man har många spön samtidigt i vattnet som dras efter båten och på så sätt gör det möjligt att på en och samma gång fånga många olika fiskar. De länder som fiskar mest i världen är bland annat Kina, USA, Japan, Ryssland, Thailand och Peru. Även om fisket behöver kontrolleras mer runt om i världen kommer det troligtvis alltid att existera i någon form.