Allmänt om fiske

Fiske är något som de allra flesta någon gång har testat eller hört talas om. Det är både roligt, avslappnande och livsnödvändigt i många länder. Aktiviteten kräver dock en viss uthållighet så det är kanske inte något för personer som har svårt för att hålla tyst och att sitta stilla under långa perioder. Alla borde dock testa det någon gång, även om det är för att försöka få mat eller för att helt enkelt ha en trevlig stund.

Fiske innebär helt enkelt att man på olika sätt försöker att fånga fisk, vanligtvis ute i det vilda såsom i sjöar och i hav men det förekommer också odlad fisk på vissa håll och kanter. Fångst av sådan fisk brukar däremot inte räknas som fiske. Det finns många olika sätt att fiska på. Från början använde man endast händerna men teknikerna har utvecklats och finslipats under tusentals år i den mänskliga historien. Det kanske vanligaste för fritidsfiskare är att meta eller att använda ett så kallat kastspö med olika drag. De som jobbar med fiske och har det som sitt yrke använder ofta nät som man lägger ut i vattnet. På så sätt kan man fånga väldigt mycket fisk på en och samma gång.

Totalt sett finns det i världen runt 40 miljoner människor som arbetar professionellt med fiske som fiskfarmare och vanliga fiskare. Utöver detta sysselsätts över 500 miljoner på ett eller annat sätt indirekt av fiskeyrket i form av rensning, försäljning, tillverkning av fiskeutrustning och så vidare.

Historiskt sett har fiske varit något som har varit nödvändigt för att överleva. I vissa kulturer som levt nära vatten har det i stort sett varit det enda man har ätit och på vissa platser är det fortfarande så. Som exempel kan eskimåerna nämnas som alltid levt nära vattnet även om de också jagat säl och andra djur.